Wydział Architektury Politechnika Poznańska

Jednym z dziesięciu wydziałów na Politechnice Poznańskiej jest Wydział Architektury, który jest bardzo dobrze znany wśród wszystkich, którzy zajmują się tą dziedziną. Wydział Architektury na Politechnice Poznańskiej jest bardzo ceniony za granicą jak i w Polsce. Dowodzą temu liczne programy współpracy z zagranicznymi uczelniami, z których co roku korzysta ponad 80 studentów z tego wydziału. Programy takie jak Erasmus dają możliwość studentom Wydziału Architektury studiowanie na renomowanych uczelniach zagranicznych z całego świata co jeszcze lepiej wpływa na ich rozwój. W Polsce w 2013 roku została przyznana przez KEJN kategoria A dla Wydziału Architektury co stawia tą placówkę w grupie 4 najlepszych wydziałów na uczelniach politechnicznych.

Politechnika Poznańska jest znana z tego, że świetnie przygotowuje swoich studentów do zawodu oraz dalszego, życia zawodowego. W tym przypadku jest tak samo, absolwent Wydziału Architektury uzyska tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. Ale co to tak do końca oznacza? Z tym tytułem można ubiegać się o uprawnienia budowlane aby móc projektować specjalności architektoniczne, jeżeli jednak to nie będzie pasować absolwentowi to nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwala również na pracę jako grafik komputerowy, designer, projektant wnętrz czy też jako pracownik działu administracji architektonicznej i urbanistyki w urzędach miast czy gmin.

Możliwości po Wydziale Architektury na Politechnice Poznańskiej są naprawdę duże. Bardzo dużo firm poszukuje ludzi z tym wykształceniem oraz umiejętnościami, które nabywa się podczas takich studiów. Na pewno ten wydział daje łatwiejszy start w dorosłe, życie oraz lepsze perspektywy w dalszym życiu zawodowym i codziennym.